અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Gujarat All Temples Live Darshan ,Live Darshan,Temple live Darshan

 Gujarat All Temples Live Darshan ,Live Darshan,Temple live Darshan 

With the daily count of coronavirus cases across India climbing again, there are several travel restrictions in place and many people are finding it tough to comply with too many regulations. Also, the fear that they could contact COVID-19 and be forced into a quarantine facility far away from home seems a deterring prospect to many who are otherwise eager to go and perform pooja and darshan in person at holy temple sites.We bring you here the online darshan and Pooja aarti (prayer) links and details of 5 popular temples that you can click on to either enjoy a live darshan or book a pooja online.
નોંધ: મંદિર દ્વારા YouTube Channel પર લાઈવ દર્શન વીડિયો મુકેલ હશે તો જ આપ જોઈ શકશો.....

સાળંગપુર કષ્ટભંજન દેવ LIVE દર્શન : Click Here


સોમનાથ મંદિર લાઇવ દર્શન : Click Here


દવારકાધીશ મંદિર LIVE દર્શન : Click Here


ડાકોર મંદિર લાઇવ દર્શન :Click Here


શીરડી સાંઈબાબા મંદિર લાઈવ દર્શન : Click Here


જલારામ-વીરપુર મંદિર લાઇવ દર્શન :Click Here


શામળાજી મંદિર લાઈવ દર્શન:Click Here


અંબાજી મંદિર લાઈવ દર્શન :Click Here