અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Gujarat is likely to be hit by a hurricane, find out when and which city will be hit.

 

Gujarat is likely to be hit by a hurricane, find out when and which city will be hit


This year's first hurricane is likely to hit the Kitch area of ​​Gujarat on May 20Due to the storm, winds of 30 to 40 kmph are likely to erupt in GujaratThe first hurricane of 2021 will strike this week. However, the storm will only hit Gujarat. On the morning of May 14, the southeast coast of Arabia is expected to be a place of pressure. The East Central Arabian Sea can light up in the form of a storm on May 16 and could rise northwest. A severe storm on May 16 is expected to bring heavy rains between May 14 and 16 in many areas, including Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra.


This storm will be the first hurricane of the year. When the storm (Tauktae cyclone) becomes a hurricane, it will become a hurricane as its strength increases. This time Myanmar gave us the name. It is likely that this year's first storm will pass the Kitch area of ​​Gujarat on May 20.


According to India's weather department, there are various types of storms at this time. While some models indicate that the storm could pass along the coast of Oman, other models point to South Pakistan. Which means the storm will affect other parts of Gujarat.


Gujarat is likely to be hit by 'Taukte' on May 19-20 in Saurashtra-Kutch and winds of up to 35-40 kmph could erupt. The storm is likely to hit the coast of Saurashtra on May 19 for now. Also, winds are likely to blow at a speed of 30 to 40 kmph in Gujarat due to the storm.

Insightful & accurate

Our weather radar app gives you accurate info about the current weather and features hourly, daily, and weekly forecasts.According to India's weather department, there are various types of storms at this time. While some models indicate that the storm could pass along the coast of Oman, other models point to South Pakistan. Which means the storm will affect other parts of Gujarat.


• View real-time animated weather radar images on a radar map with severe weather warnings

• View local weather forecasts and temperature for your current location

• See what weather conditions to expect on a daily basis, and view the forecast for the rest of the week

• The weather app offers home screen and notification panel widgets to help you quickly find what you need

વાંચો સંપૂર્ણ સમાચાર ગુજરાતીમાં 

વાવાઝોડાની માહિતી વિશે જાણવા અહીં ક્લિક કરો

અહીંથી જુઓ હવામાન ની LIVE સ્થિતી


દિવમાં હોટેલો નાં બારી બારણાના કાચ તૂટયા વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

દિવમાં ફૂંકાયેલા ભયંકર પવનનો વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

 ગુજરાતમાં તૌકતેની એન્ટ્રી, જુઓ સૌથી પહેલાં ક્યાં થયું લૅન્ડફોલ, જાણો ક્યાં કેવી અસર