અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Whatsapp Exam New Number For Registration

 

 There are articles related to his philosophy as well as research that will make the education world of Gujarat blessed. Because of "Jeevanshikshan" he and "Gamtanu Kariye Gulal" are delivering Jeevanshikshan by writing nice fun articles to share their experiences with the spirit, it is a proud event for Jeevanshikshan. Even the dearest ones have a problem. In the same way, these articles on 'Jeevan Shikshan' have confused us.  We are in a dilemma as to which article to print and which article to keep. Teacher friends and friends associated with the world of education have nothing to put in their heartfelt writings or to delete. It's like delivering it all to everyone but the limitations of the pages of 'Jivanshikshan' stop us. That is why we are not able to publish the authentic articles of many experienced friends in Jivanshikshan.


Yet the essence of those articles is so strong that we can't live without it. Kamlesh Kumar Suthar from Wadali (Sabarkantha) has written a philosophical and interesting article on the subject of 'Teacher and Education: Yesterday, Today and Tomorrow'. Some of these liberators are heart-wrenching: “Chanakya's tremendous declaration was that no nation's level can be higher than that of its Acharya (teacher)!  

Only a teacher who goes to class wearing heart and laughter can be a band in the class. He will be able to make the same class a paradise. The rest of the teachers will make the class go to heaven. ' Vasudev Sodha of Amreli Diet's' Hello ... Munni! It is a touching occasion to see Balmanas. If it is published in a magazine like 'Balamurti', it is a powerful article that can be a great guide for parents who are keen on child rearing. 


નવા નંબર પર પરીક્ષા કેવી રીતે આપશો પહેલા વિડીયો જોવા અહીં ક્લિક કરો


વોટ્સએપ ટેસ્ટ આપવા નીચેનામાંથી આપનો જે જિલ્લો હોય તેના પર ક્લિક કરો