અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

The Official NASA app for Android

The Official NASA app for Android

Come explore with NASA and discover the latest images, videos, mission information, news, feature stories, tweets, NASA TV and featured content with the NASA app.

નવા વર્ષમાં આવશે બંપર સરકારી નોકરીઓ, જુઓ સંપૂર્ણ યાદી..👇


હેડ ક્લાર્કની ભરતી પરીક્ષાનું પેપર રદ કરવાની ગૃહરાજ્યમંત્રીની જાહેરાત, નવી પરીક્ષા માર્ચમાં યોજાશે..

GSSSB Head Clerk Exam Date / Call Letter 2021

Advt. No. 120/202021

Name of Exam : Head Clerk

Exam Date : 12-12-2021


Call Letter Available : 02/12/2021 (At 2.00 pm)


Gujarat Police PSI / LRD Constable Physical Test Call Letter 2021

Posts Name: Constable / Lokrakshak, PSI, ASI & Intelligence Officer

Physical Test Dates: 03-12-2021 to

Physical Test Date/ Call Letter Notification: LRD Website | PSI Website

Call Letter Download Date: 26-11-2021
Call Letter: Click Here


 16,000 images (and growing everyday)
- Watch live NASA TV
- Read all the latest news and features stories
- Watch over 14,000 NASA videos from around the agency
- Discover the latest NASA mission Information
- View upcoming sighting opportunities for the International Space Station and get notifications before they happen
- Watch live streaming video from the High Definition Earth Viewing (HDEV) 

 experiment on the International Space Station
- Display satellite tracking 2D maps and 3D earth models with the International Space Station and other Earth orbiting satellites
- Get the latest tweets from around the agency
- Rate images and also check out which ones make the top rated list
- Select your own favorite images or missions and get quick access to them
- Map, information and links to all of the NASA visitor centers
- Explore the featured content section with 3D planet models and information
- View the Earth as Art image collection and interactive map

👉Download This Apps:Click here

- Listen to Third Rock Radio (alternative rock radio station)
- Easily share everything with your friends on social media