અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

નવું ગુજરાતી કેલેન્ડર 2022 સમગ્ર વર્ષનું કેલેન્ડર ગુજરાતીમાં તારીખ વાઇઝ રજા મુહૂર્તની યાદી | Gujarati Calendar 2022 : Top & Best 2022 calendar for Gujarati

નવું ગુજરાતી કેલેન્ડર 2022 સમગ્ર વર્ષનું કેલેન્ડર ગુજરાતીમાં તારીખ વાઇઝ રજા મુહૂર્તની યાદી | Gujarati Calendar 2022 : Top & Best 2022 calendar for Gujarati


Gujarati Calendar 2022 : Top & Best 2022 calendar for Gujarati speaking people of Gujarat with Chogadia. Free 2022 Gujarati almanac app is an offline calendar. This app is highly recommended for people from Gujarath and all over the world and for Gujarati panchang

Gujarati Calendar 2022 Gujarati Calendar
Gujarati Panchang 2022


Summary of app:

✦ Calendar images (From January 2022 – December 2022)
✦ Sunrise and Sunset timings
✦ Festivals of 2022
✦ Holidays of 2022
✦ Shub Muhurt dates of 2022 (Marriage dates, Grih Pravesh dates, Vehicle purchase details, Namakaran dates)
✦ Nakshatra and Rasi details
✦ Fasting days in every month
✦ Government Holidays of 2022
✦ Hindi Panchanga and Horoscope details
✦ Hijjra Dates

App Flow:
* Simple UI/UX and new material design
* Tabs: Calendar, Holidays, Shub Muhurt
(Holidays tab has Holiday list 2022 and Festival list 2022)
(Shub Muhurt tab has Marriage dates / wedding dates, Namakaran dates, Grih Pravesh dates, Vehicle purchase dates)
“Gujarati Calendar 2022 ” :

Best Gujarati Calendar 2022. This free application includes Festivals, Holidays, Shub Muhurt – Marriage dates, Vehicle purchase date, House warming / Griha pravesha dates. Also has details of Masa, Saptāha, Tārīkha, Paksha, Karan, yoga, Tithi, Nakshatra, Amavshya, Rahukal, Panchang, Kundali & Holidays
“Gujarati Calendar”: Lots of information at your finger tips, Festivals, Panchang, Tithi, Thoran, Kalnirnay, Jamrashi, Vrat katha, Nakshatra, Holidays, Rashifal, Choghadia, Kundali, Muhurtas
Gujarati Calendar (Panchang 2022): Gujarati Panchangam 2022 gives all the astrology and horoscope details. App also has Daily Panchang including the Nakshatra timings, tithi timings, Shubh Divas (auspicious days). Today tithi, Today panchang. Its a hindu calendar 2022 with offline calendar which shows today’s Panchang in Hindi. mavasya and Purnima panchang details are easily available in the app
– Panchang List 2022
– Panchak List 2022
Indian Festival and Indian Holiday list: List of all holidays and festivals are present in this app.
– Hindu Holiday List
– Muslim Holiday List
– Christian Holiday List
– Muslim festivals List
– Christian festivals List
– Hindu festival List
App Features:
✔ Full Gujarati detailed calendar
✔ Shubh Muhurt details (Marriage dates, Vehicle Purchase, Namakaran, Grih Pravesh)
✔ Gujarati Calendar 2022 has Masa, Saptāha, Tārīkha, Tithi, Nakshatra, Amavshya, Purnima, Rahukal etc for 2022
✔ Zoom in / Zoom out the calendar
✔ Beautiful Gujarati calendar for the year
✔ Gujarati calender almanac for 2022
✔ Hindu auspicious days like Amavasya, Rashifal, Choghadia, Kundali, Muhurtas.
✔ Festival details
✔ Gujarati Panchang, Gujarati Kundli and Dindarshika
✔ Daily timing and position of Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset, Nakshatra, Yoga, Karna, Sunsign, Moonsign, Rahu Kalam, Gulikai Kalam.
✔ Religious/Auspicious dates and details
✔ Quick details of Panchang, Tithi, Thoran, Kalnirnay, Jamrashi, Vrat katha, Nakshatra, Festivals, Holidays, Rashifal, Choghadia, Kundali, Muhurtas
✔ Gujarati Rashi Bhavishya, Rashifal, Thoran, Jamrashi, Vrat katha, Choghadia
✔ Panchak & Vinchhudo Details
✔ Indian High Court Holidays 2022
✔ Indian Bank Holidays 2022
✔ Best Gujarati calendar for 2022
✔ Best Hindu Calendar in Gujarati for 2022
* Gujarati tithi today
* Indian festival calendar
* Hindu Panchang
* Indian Calendar
* Today Panchang
* Tithi toran gujarati calendar 2022
* Desi calendar
* Gujarati choghadiya 2022
* Hindu months
* Hindu tithi calendar
* Hindu tithi today
* Today panchang in Gujarati