અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

PGVCL એપ્રેન્ટિસ 400 જગ્યાઓ માટે લાઇનમેન 2022ની જગ્યાઓ માટે ભરતી @pgvcl.com

PGVCL-Paschim Gujarat Vij Company Limited Recruitment For Apprentice 400 Vacancies Lineman Post 2022 @pgvcl.com Eligible & Interested Candidates Can Apply at Official Website https://www.pgvcl.com other details like Education Qualification Details, Required Age Limit, Mode of selection, Fee Details, and How to Apply are given below. Keep checking Ojas Adda regularly to get the latest updates.
PGVCL Recruitment For 400 Vacancies 2022 Overview:

Organization Name: Paschim Gujarat Vij Company Limited

Name OF Post: Apprentice Lineman

Mode of Application: Offline

Education and Qualification: 10 Pass with ITI

Total No. of Post : 400

Official Website: https://www.pgvcl.com/

Please read the Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit for PGVCL Recruitment 2022

Minimums Age 18

Application Fees for PGVCL Recruitment 2022

Please Read Official Advertisement for Application Fees.

Salary for PGVCL Recruitment 2022

Please Read Official Advertisement for the salary.

How to Apply for PGVCL Recruitment 2022

Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.
(More Details: Please Read Official Advertisement)


Selection Process for PGVCL Recruitment 2022

Candidates will be selected based on an interview.