અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Psi Bharati 2022

Psi Physical Result 2022|psi question paper|psi paper solution|psi result|psi exam.

Gujarat Police Recruitment Board will be releasing the OJAS PSI Result 2021 on the official website. Police Department has released the Merit list for Police Sub Inspector posts on the official website. A huge number of candidates participated in the written test to get the job in Gujarat Police SI. All the candidates who have participated in the OJAS Sub Inspector Physical Test date are from 3rd December 2021 to 28th December 2021. So you can check the OJAS PSI Merit list 2021 will be released soon on the official website through the online mood.

Candidates can download Gujarat Police Sub Inspector Result PDF from a quick link available below to look over the job profile & other eligible conditions in detail. Here aspirants are advised to read this blog till the end for all other instructions regarding the filing of OJAS Gujarat Police PSI Online Application Form, Fee Payment, etc.

Exam attenders able to check the Gujarat PSI Physical Test Result 2022 online from the official website – psirbgujarat2021.in. As soon as the results announce, We also provide here the PSIRB Gujarat Result Pdf Download Link. In the result pdf, has been shown name, roll number and marks of Candidates who shortlisted for written exam. For further latest news regarding to Gujarat Police PSI ASI Exam Result 2021 – 2022, keep visiting on this page.

The PSIRB Gujarat releases the Cut Off Marks, Merit List of Gujarat Police Sub Inspector, ASI and Intelligence Officer Exam 2021 category wise. To take place in provisional selection list for further process of selection, Candidates have to secure required Cut Off Marks. After announce of result, Exam attenders can download the Gujarat PSI Merit List 2022 through the link given below.
Important link

Psi મેઇન્સ પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરો અહીંથી

PSI મેઇન્સ પરીક્ષા માટે ક્વોલિફાય થયેલ ઉમેદવારો નું લિસ્ટ જાહેર

Psi પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ જુઓ અહીંથી

Psi ફાઇનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરો અહીંથી

Psi પરીક્ષાની OMR શીટ ડાઉનલોડ કરો અહીંથી

PSI પરિક્ષાનું આજનું પેપર ડાઉનલોડ કરો અહીંથી


PSIRB will publish the PET PST Result in the form of a Merit List with Roll Numbers & Names of Qualified Candidates for the PSI Preliminary Exam 2022 based on their performance in the Physical Examinations. Depending on the time taken in the Running, applicants have been given marks in the PET out of 50. However, Gujarat PSI Physical Efficiency Test Marks will be counted while preparing the final merit list. Only those male & female candidates shortlisted in Gujarat Police UPSI APSI IO UASI Physical Test Merit List who have passed the Running (5000 meters in 25 minutes & 1600 meters in 9:30 minutes) and have met the Physical Standards of Height, Weight & Chest.