અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ-ઘરેબેઠા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો માત્ર 5 મિનિટમાં

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ:સમગ્ર ભારતમાં કાયદેસર વાહન ચલાવવા માટે વ્યક્તિ પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવું જરૂરી છે.વ્યક્તિએ સૌ પ્રથમ લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવું પડે છે ત્યારબાદ તે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવી શકે છે.ગુજરાત RTO દ્વારા મોટર અધિનિયમ,1988 ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જારી કરવામાં આવે છે. લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવ્યા પછી તે 6 મહિના માટે માન્ય રહેશે.લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવ્યા બાદ વ્યક્તિ 180 દિવસની અંદર ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ (DL) માટે અરજી કરી શકે છે.
ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સરળતાથી મળી રહે અને લોકોને આરટીઓ ના ધક્કા ઓછા ખાવા પડે તે માટે સરકાર દ્વારા હવે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓનલાઈન ફોર્મની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે.જે પણ વ્યક્તિ લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માંગે છે તે ઘરેબેઠા પોતાના મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર થી ઓફિશિયલ વેબસાઈટની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે.

લાયસન્સ ના પ્રકાર

વાહનોની કેટેગરીના આધારે લાયસન્સ ના નીચે મુજબના પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે:

હળવા મોટર વાહન માટે જાહેર કરાયેલ લાયસન્સ : આ પ્રકારના LL માં જીપ,ઓટો રીક્ષા અને ડિલિવરી વાન વગેરે વાહનનો સમાવેશ થાય છે.

મધ્યમ પેસેન્જર વાહન માટે જાહેર કરાયેલ લાયસન્સ : આ પ્રકારના લાયસન્સ માં ટેમ્પો અને મીનીવાન નો સમાવેશ થાય છે.

મધ્યમ માલ સામનના વાહન માટે જાહેર કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સ : માલ સામાન માટે વપરાતા ડિલિવરી ટ્રક અને ટેમ્પો જેવા વાહનનો સમાવેશ આ પ્રકારના લાયસન્સ માં થાય છે.

ભારે પેસેન્જર વાહન માટે જાહેર કરાયેલ લાયસન્સ : આ પ્રકારના લાયસન્સ માં મોટી બસો અને વાન જેવા વાહનનો સમાવેશ થાય છે.

ભારે માલ સામાનના વાહન માટે જાહેર કરાયેલ લાયસન્સ : આ પ્રકારના લાયસન્સમાં ભારે ટ્રક અને બીજા હેવી વાહનનો સમાવેશ થાય છે.

ગિયર વગરની મોટર સાયકલ માટે જાહેર કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સ : આમાં,ગિયર વગરના સ્કૂટર અને મોપેડનો સમાવેશ થાય છે.

લાઈટ વ્હીકલ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ : આમાં,ગિયર વાળી કાર અને બાઇક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેના માપદંડ

 • 50cc એન્જીનની ક્ષમતા કરતા વધુ ન હોય તેવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે વ્યક્તિની ઉંમર 16 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ અને તેને માતાપિતા ની સંમતિ મેળવેલી હોવી જોઈએ.
 • હળવા વાહન માટે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે વ્યક્તિ ની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુની હોવી જોઈએ.
 • કોમર્શિયલ વાહન માટે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે 20 વર્ષ થી વધુની ઉંમર હોવી જોઈએ.
 • લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ટ્રાફિકના તમામ નિયમો જાણતો હોવો જોઈએ.

લર્નિંગ લાયસન્સ માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ની યાદી

 • ઉંમર અને સરનામાં ના પુરાવા માટે આધારકાર્ડ, ચૂંટનીકાર્ડ,LC,લાઈટબીલ,LIC પોલિસી,જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • વગેરે.
 • અરજી પત્રક
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • સહી નો ફોટો
ગુજરાત લર્નિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ

 • સૌ પ્રથમ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ sarathi.parivahan.gov.in ની મુલાકાત લો.
 • હોમપેજ માંથી ‘Driver/Learners License’ નો ઑપ્સન સિલેક્ટ કરો.
 • ત્યારબાદ નવા પેજમાં ગુજરાત રાજ્ય સિલેક્ટ કરો.
 • રાજ્ય સિલેક્ટ કર્યા બાદ નવું પેજ ઓપન થાય તેમાં પ્રથમ ઑપ્સન ‘Apply For Learner License’ નો ઑપ્સન સિલેક્ટ કરો અને બીજા પેજમાં Continue પર ક્લિક કરો.
 • નવા પેજમાં તમારી કેટેગરી અને જિલ્લો સિલેક્ટ કરો અને ‘Submit’ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરો અને OTP એન્ટર કરીને ‘Authenicate With Sarathi’ પર ક્લિક કરો.
 • હવે Next પેજમાં જે ફોર્મ ખુલે એમાં માંગેલી તમામ માહિતી સચોટ રીતે ભરો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ લાયસન્સ નો પ્રકાર સિલેક્ટ કરો અને ઓનલાઈન ફી ભરો.
 • છેલ્લે માંગેલા તમામ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરીને ‘Submit’ બટન પર ક્લિક કરો.

આમ,ઉપરના સરળ સ્ટેપ દ્વારા તમે લર્નિંગ લાયસન્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો.

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો

લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ FAQ

ઓનલાઈન લાયસન્સ ફોર્મ ભરવા માટેની વેબસાઈટ કઈ છે?

લર્નિંગ લાયસન્સ માટેની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ
www.sarathi.parivahan.gov.in છે.

લર્નિંગ લાયસન્સ કેટલા મહિના માન્ય રહેશે?

લર્નિંગ લાયસન્સ 6 મહિના એટલે કે 180 દિવસ વેલીડ ગણાય છે.

લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેની ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ?

50cc કરતા ઓછા એન્જીનના વાહન માટે 16 વર્ષની ઉંમર અને લાઈટ મોટર વ્હીકલ ના લર્નિંગ લાયસન્સ માટે 18 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ.