અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Diwali 2022 Puja Muhurat

One of the best Gujarati Calendar 2022 of its kind. You can view today’s tithi, festival, janmrashi and holidays with just one click. 2022 ગુજરાતી કેલેન્ડર 2022 Gujarati Calendar is offline calendar and free calendar app for all Gujarati speaking people across the globe.
Free calendar almanac app for Gujarati people (Also known as Gujarat calendar 2022). Gujarati calendar apps is highly useful to know festivals, holidays, Shubh Muhurat & Gujarati panchang 2022 information

ગુજરાતી કેલેન્ડર 2022 માં તમને મળી રહેશે…
 • તિથી, તહેવારો, જાહેર અને બેંકિંગ રજાઓ, જન્મરાશી, ચોઘડિયા, વ્રત કથા, નક્ષત્ર, વિંછુંડો, પંચક, પંચાંગ, ગુજરાતી કુંડળી, લગ્ન ગુણ મિલન.
Full Gujarati Calendar Panchang of the year 2022 with all the Hindu festivals, Tithi, Vaar, Paksha, Karan, yoga, Nakshatra in Gujarati.

features
 • Calendar images (From January 2021 – December 2022)
 • Vrat Katha – Ekadashi And Other Festivals
 • Gujarati Calendar With Choghadiya
 • Sunrise and Sunset timings
 • Festivals 2022 (ગુજરાતી તહેવારો)
 • Holidays 2022 (ગુજરાતી રજાઓ)
 • Shub Muhurt dates of 2022 (Marriage dates, Grih Pravesh dates, Vehicle purchase details, Namakaran dates)
 • Nakshatra and Rasi details
 • Fasting days in every month
 • Government Holidays of 2022
 • Gujarati Astrology info or Gujarati astrology details (ગુજરાતી જ્યોતિષ)
 • Share the Gujarati astrology 2022 / Gujarati rashifal across your friends and family

The calendar will help you find when the next Ekadashi is, what the Paksha (Sud,Vad) on a particular day is, when the next Poonam is (Full Moon) or the next Amavasya is and many more Hindu events in easy visual representations; due to images being used to represent key events, even a person who cannot read Gujarati is able to use the app.

Gujarati Calendar 2021′ app is here to show you Gujarati Calendar, Gujarati Panchang and gives you accurate information about choghadiya timings, muhurat, gujarati fasts, festivals, and more. This panchang is taken from trusted astrology portal, AstroSage, is available in 9 regional languages including Gujarati, English, Hindi, Telugu, Marathi, Malayalam, Tamil, Kannada, and Bengali. Download ‘Gujarati Calendar 2022’’ to get detailed information about Gujarati fasts, festivals, holidays, muhurt and rashifal 2022

Gujarati Calendar app follows the Hindu Vikram Samvat dates. The Gujarati calendar 2022 displays holidays in Gujarat of 2022, daily Gujarati Calendar of 2022, choghadiya, muhurat, tithi, hora, rashifal 2021 etc… Below are some of the salient features of ‘Gujarati Calendar 2022′ app:

Gujarati Festivals & Holidays 2022

This is one of the most honored online Panchang. It is available for Android devices, similar to the features of any native calendar. Through “Gujarati Calendar 2022” you can check out the entire list of all Indian festivals, Holidays, Bengali fasting days and Rashifal 2022 Apart from this, it will provide you with detailed information of tithi, vaar, panjika, Pournima (full moon) and Amavasya (no moon) day every month.

Calendar 2022

‘Gujarati Calendar 2022 offers detailed information on various legends associated with it, which includes sunrise/sunset time, moonrise/moonset time. Moon/Sun zodiac signs, Nakshatra, Tithi, auspicious Muhurat etc. This Panchang also presents the planetary position and Hora chart for day and night.

It also provides daily, weekly, monthly and yearly horoscope predictions for all 12 zodiac signs. In order to view your daily rashifal in Gujarati, you need to simply click on your zodiac sign such as Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.

દિવાળી મુહૂર્ત PDF અહીંથી ડાઉનલોડ કરો
ગુજરાતી કેલેન્ડર અહીંથી ડાઉનલોડ કરો


This calendar app also calculates the Choghadiya of day and night according to your location and date. You can get all the information of Hora, Do ghati muhurat and Rahu kaal for all the days.