અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Beauty Parlour Kit Sahay Yojana Gujarat : બ્યુટી પાર્લર કીટ સહાય 2023, અહીંથી ભરો ફોર્મ

Beauty Parlour Kit Sahay Yojana : માનવ ગરિમા યોજના 2023 હેઠળ સમાજના આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના મહિલાઓને ધંધા અને સ્વરોજગાર ચાલુ કરવા માટે બ્યુટી પાર્લર કીટ આપવામાં આવે છે. હવે અમે તમને બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના સંબંધિત વિગતો આપીશું જેથી કરીને તમે યોજના માટે અરજી કરી શકશો. Manav Garima Yojana હેઠળ સમાજના આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના મહિલાઓને ધંધા અને સ્વરોજગાર ચાલુ કરવા માટે બ્યુટી પાર્લર કીટ આપવામાં આવે છે.
Beauty Parlour Kit Sahay Yojana 2023
 • યોજનાનું નામ : બ્યુટી પાર્લર કીટ સહાય 2023
 • હેઠળ : માનવ ગરિમા યોજના 2023
 • નાણાંકીય સહાય : તા:૧૧/૯/૧૮ ના ઠરાવોની સાથે સામેલ ટુલકીટની યાદી મુજબની મર્યાદામાં
 • ઊંમર મર્યાદા : ૧૬ વર્ષ થી ૬૦ વર્ષ
 • વિભાગનું નામ : કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ
 • વેબસાઈટ : e-kutir.gujarat.gov.in

Beauty Parlour Kit Sahay Yojana ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

 • સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
 • તમારી સામે હોમ પેજ ખુલશે
 • નાગરિક લૉગિન વિભાગ હેઠળ હોમ પેજ પર, તમારે તમારું વપરાશકર્તા આઈડી, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરવો પડશે.
 • હવે તમારે લોગિન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે
 • આ પ્રક્રિયાને અનુસરીને તમે પોર્ટલ પર લૉગિન કરી શકો છો.

Beauty Parlour Kit Sahay Yojana માટે અરજી ફોર્મ ભરવા માટેની માહિતી

 • મફત બ્યુટી પાર્લર કીટ યોજના માટેનું અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરી લો. (અહીં ટેબલ માં ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાની Link આપેલ છે.)
 • આ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી લીધા પછી તેમાં જરૂરી માહિતી સાચી ધ્યાનથી ભરી લો.
 • માગ્યા પ્રમાણેના દરેક પુરાવા તેની પાછળ ઝેરોક્ષ કોપી લગાવવી.
 • ફોર્મ ઉપર પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો ચોટાડી સંબંધિત ઓફિસમાં જઇને ફોર્મ જે તે વિભાગમાં જમા કરાવવું.

સ્વ ઘોષણા (Self-Declaration)નો નમૂનો  : Download

બ્યુટી પાર્લર કીટ PDF Form : Click Here [અરજી ફોર્મ]

Beauty Parlour Kit Sahay Yojana Helpline Number