અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

GPSC Dy.S.O Recruitment 2023: GPSC મા નાયબ સેકશન અધીકારીની ભરતી, ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઇ

GPSC Dy.S.O Recruitment 2023: ગુજરાતમાં સરકારી ભરતીને લઈ ફરી એકવાર મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જેમાં નાયબ સેક્શન અધિકારી સચિવાલયની 120 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત કરાઇ છે. તેમજ નાયબ સેક્શન અધિકારી GPSCની 7 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પડાઇ છે.
GPSC Dy.S.O Recruitment 2023: ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગોમા અવાર નવાર મોટી ભરતીઓ આવતી રહે છે. જેમા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ અને GPSC જેવી ભરતી સંસ્થાઓ દ્વારા અવાર નવાર મોટી ભરતીઓ બહાર પડતી રહે છે. જેમા GPSC દ્વારા હાલમા એક મોટી ભરતી બહાર પાડવામા આવી છે. જેમા નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તા. 15-7-2023 થી તા. 31-7-2023 સુધીમા ઓનલાઇન અરજી કરી શકસે. GPSC DYSO ભરતી 2023ની આ ભરતી માટે જરૂરી વિગતો ડીટેઇલ મા જાણીએ.

GPSC Dy.S.O Recruitment 2023
ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા DYSO, TDO અને અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2023 છે.

▶️ ભરતી સંસ્થા : GPSC
▶️ કાર્યક્ષેત્ર : સરકારી ભરતી
▶️ જગ્યાનુ નામ : વિવિધ લીસ્ટ મુજબ
▶️ વર્ષ : 2023
▶️ અરજી મોડ : ઓનલાઇન
▶️ નોકરીનું સ્થળ : ગુજરાત
▶️ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 31-7-2023
▶️ ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક : gpsc.gujarat.gov.in

GPSC DYSO ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર 2023 ખાલી જગ્યાની વિગતો

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દર વર્ષે ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે વિવિધ ભરતીની સૂચનાઓ બહાર પાડે છે, આ વર્ષે 2023 માં સંસ્થાની ખાલી જગ્યાઓ માટે DYSO ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર/નાયબ મામલતદાર જગ્યા ભરવા જઈ રહી છે.

GPSC ભરતી 2023 ની ખાલી જગ્યાની વિગતો
GPSC ભરતી 2023 હેઠળ કુલ 127 ખાલી જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે.

ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા

 • જનરલ : 63
 • EWS : 11
 • એસસી : 09
 • એસ.ટી : 15
 • SEBC : 22
 • અધર : 7
 • કુલ : 127

GPSC Dy.S.O Recruitment 2023 શૈક્ષણિક લાયકાત

Qualification for GPSC Exam (Gujarat Public Service Commission): ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અધિનિયમ દ્વારા અથવા તે હેઠળ સ્થાપિત અથવા સમાવિષ્ટ કરાયેલી કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી પ્રાપ્ત કરેલ સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન એક્ટ, 1956 ની કલમ 3 હેઠળ યુનિવર્સિટી તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત અથવા જાહેર કરાયેલી અન્ય કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થા સરકાર દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત.

ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો 1967 માં સૂચવ્યા મુજબ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનનું મૂળભૂત જ્ઞાન;
ગુજરાતી અથવા હિન્દી અથવા બંનેનું પર્યાપ્ત જ્ઞાન.

GPSC Dy.S.O Recruitment 2023 પગાર ધોરણ

 • ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર (Dy. Section Officer) : રૂ.39,900-1,26,600 /-
 • નાયબ મામલતદાર (Dy. Nayab Mamlatdar) : રૂ.39,900-1,26,600 /-

GPSC Dy.S.O Recruitment 2023 વય મર્યાદા

 • ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર (Dy. Section Officer) : 20 વર્ષથી 35 વર્ષ
 • નાયબ મામલતદાર (Dy. Nayab Mamlatdar) : 20 વર્ષથી 35 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા

GPSC DYSO Selection Process for Mains Exam 2023: ઉમેદવારની પસંદગી ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ નિયત તારીખે પ્રિલીમ પરીક્ષા અને ત્યારબાદ લેખિત પરીક્ષા દ્વારા સિલેકશન કરવામાં આવશે.

 • પ્રિલીમ પરીક્ષા
 • લેખિત પરીક્ષા
 • દસ્તાવેજોની ચકાસણી.

GPSC DYSO ભરતી 2023 જાહેરાત : અહીં ક્લિક કરો

GPSC DYSO ભરતી 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

 • અધિકૃત સાઈટ gpsc-ojas.gujarat.gov.in ખોલો
 • વેબસાઈટના હોમપેજની મુલાકાત લીધા પછી, તમારે GPSC DYSO ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટેની લિંક શોધવી પડશે.
 • તમને GPSC ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર એપ્લાય ઓનલાઈન સેક્શન પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે.
 • જો તમે નવા વપરાશકર્તા છો, તો નોંધણી બટન પર ક્લિક કરો અને નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
 • તમને રજીસ્ટ્રેશન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત થશે.
 • હવે તમારા એકાઉન્ટમાં લોગિન કરો, તમે અરજી કરી રહ્યા છો તે પોસ્ટ પસંદ કરો.
 • GPSC DYSO એપ્લિકેશન ફોર્મ કાળજીપૂર્વક ભરો.
 • GPSC DYSO ખાલી જગ્યા 2023 માટેના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • GPSC DYSO એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો.
 • સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ભાવિ ઉપયોગ માટે GPSC ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર ઓનલાઈન અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ લો.