વ્હાલી દીકરી યોજના | Gujarat Vahali Dikri Yojana 2024

 Vahali Dikri Yojana form pdf | વ્હાલી દીકરી યોજના માહિતી 2024 | Vahali dikri yojana in gujarati | વ્હાલી દીકરી યોજના નું ફોર્મ | વ્હાલી દીકરી યોજના સોગંદનામું

ગુજરાતના Women And Child Development Department દ્વારા મહિલાઓ માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં મહિલા સશકિતકરણ માટે અને મહિલાઓના કલ્યાણ ઘણા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે. જેમાં મહિલાઓની સુરક્ષા અને સહાયતા માટે સખી વન સ્ટોપ સેન્‍ટર, 181 Abhayam mahila helpline, પોલીસ સ્ટેશન બેઈઝડ સપોર્ટ સેન્‍ટર(PBSC) યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. તથા સ્ત્રીઓના સમાજમાં સન્માનભેળ જીવન જીવવા માટે વિધવા સહાય યોજના તથા વિધવા પુન:લગ્ન યોજના પણ ચલાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ દ્વારા સ્ત્રીઓને સ્વ-રોજગારી અને નવા વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે મહિલા સ્વાવલંબન યોજનાઓ, મહિલા જાગૃતિ મેળાઓ તથા લોક મેળોઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે.મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 કાર્યરત છે. આ યોજના સમાજમાં દીકરી જન્મને પ્રોત્સહન આપવા માટે બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ નાગરિકો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. લાભાર્થી દીકરીઓને કુલ 3 હપ્તામાં 1,10,000/- (એક લાખ દસ હજાર રૂપિયા) નો લાભ મળે છે.

Gujarat Vahali Dikri Yojana 2024

ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા “વ્હાલી દીકરી યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવેલી છે. રાજ્યની તમામ દીકરી માટે યોજના બનાવવા ગુજરાત રાજ્ય સતત ચિંતિત રહી છે. વ્હાલી દીકરી યોજના દ્વારા દીકરીઓનું જન્મપ્રમાણ વધે, દીકરીઓનો શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવો મહત્વનો ઉદ્દેશ છે. આ ઉપરાંત દીકરીઓનું સમાજમાં સર્વાંગી સશક્તિકરણ થાય તે પણ ઉદ્દેશ રહ્યો છે.

Vahali Dikri Yojana અંતર્ગત સ્ત્રીઓના શિક્ષણને ઉત્તેજન મળી રહે તથા સ્ત્રીભૃણ હત્યા અટકાવવા, બાળલગ્નો અટકાવવાનું અગત્યનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરેલ છે. ગુજરાત સરકાર કૂખથી કરિયાવર સુધી દીકરીઓની ચિંતા કરી રહી છે. જેને ધ્યાને લઈને રાજ્યના નાગરિકો માટે વ્હાલી દીકરી યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

યોજનાનું નામવ્હાલી દીકરી યોજના
ભાષાગુજરાતી અને English
ઉદ્દેશસમાજમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ વધારવું, શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવો, સ્ત્રીઓના બાળલગ્નો અટકાવવા વગેરે
લાભાર્થીતા-02/08/2019 બાદ જન્મેલ ગુજરાતની દીકરીઓ
સહાયની રકમકુલ ત્રણ હપ્તામાં 1,10,000 (એક લાખ દસ હજાર) ની સહાય
અધિકૃત વેબસાઈટhttps://wcd.gujarat.gov.in/
અરજી પ્રક્રિયાનજીકની આંગણવાડી પરથી અરજી ફોર્મ લઈને સંબંધિત CDPO (સંકલિત બાળ વિકાસ અધિકારીશ્રી) ની કચેરીએ જમા કરાવવું
અરજી કરવાની સમય મર્યાદાદીકરીના જન્મના એક વર્ષની સમય મર્યાદામાં
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?ટૂંક સમયમાં Digital Gujarat Portal પરથી ઓનલાઈન થશે.

Vahali Dikri Yojana Benefits

વ્હાલી દીકરી યોજનામાં લાભાર્થી દીકરીને કુલ ત્રણ હપ્તામાં સહાયની રકમ ચૂકવવામાં આવશે. આ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થી દીકરીને ત્રણ હપ્તામાં કુલ રૂપિયા 110000 (એક લાખ દસ હજાર) મળવા પાત્ર થશે.

પ્રથમ હપ્તો

આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી દીકરીઓને પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રૂ. 4000/- (ચાર હજાર રૂપિયા) મળવાપાત્ર થશે.

બીજો હપ્તો પેટે

વ્હાલી દીકરી યોજના અન્‍વયે લાભાર્થી દીકરીઓને નવમાં ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રૂ. 6000/- મળવાપાત્ર થશે.

છેલ્લા હપ્તા પેટે

આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી દીકરીઓને 18 વર્ષની ઉંમરે તેને ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા લગ્ન સહાય તરીકે કુલ 100000/- (એક લાખ) સહાય મળવાપાત્ર થશે પરંતુ દીકરીના બાળલગ્ન થયેલ ન હોવા જોઈએ.

નોંધ:- વ્હાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત લાભાર્થી દીકરી 18 વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામે તો ‘બાકી સહાય’ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

વ્હાલી દીકરી યોજનાની પાત્રતા

ગુજરાતના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા Vahali dikri yojana eligibility નક્કી કરેલી છે. આ યોજનાનો લાભ કોણે મળશે તથા તેની પાત્રતા શું છે. જે નીચે મુજબ છે.

1. તા.02/08/2019 ના રોજ અને ત્યારબાદ જન્મેલ દીકરીઓને વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

2. દંપતિ(પતિ-પત્ની)ની પ્રથમ ત્રણ સંતાનો પૈકીની તમામ દીકરીઓને વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

3. અપવાદરૂપ(ખાસ) કિસ્સામાં બીજી/ત્રીજી પ્રસુતિ વખતે કુટુંબમાં એક કરતાં વધારે દિકરીઓનો જન્મ થાય અને દંપતિની દીકરીઓની સંખ્યા ત્રણ કરતાં વધુ થતી હોય તો પણ તમામ દીકરીઓને vahali dikri yojana નો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

4. વ્હાલી દીકરી યોજના આવક મર્યાદા બાબતે ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ લાભ મેળવવા માટે દંપતિની (પતિ-પત્નીની સંયુક્ત) વાર્ષિક આવક મર્યાદા (Vahali Dikri Yojana Income Limit) ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તાર માટે એક સમાન રૂ. 200000/- (બે લાખ) કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.

5. બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ-2006 ની જોગવાઈઓ મુજબ પુખ્તવયે લગ્ન કરેલ હોય તેવા દંપતિની દીકરીઓને જ વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

વ્હાલી દીકરી યોજનાનો હેતુ

વ્હાલી દીકરી યોજનાના મુખ્ય ઉદ્દેશ અને હેતુઓ નીચે મુજબ આપેલા છે.

1. દીકરીનો જન્મદરમાં વધારવો કરવો.

2. દીકરીના શિક્ષણને ઉતેજન આપવું અને એમાં વધારો કરવો.

3. દીકરી/સ્ત્રીનું સમાજમાં સર્વાંગી સશક્તિકરણ કરવું.

4. બાળલગ્ન થતા અટકાવવા.

વ્હાલી દીકરી યોજના માટે Document

1. દીકરીના જન્મનું પ્રમાણપત્ર

2. દીકરીનો આધારકાર્ડ નંબર (જો હોય તો)

3. માતા-પિતાના આધારકાર્ડ

4. માતા-પિતાનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર

5. આવકનો દાખલો

6. દંપતિના પોતાના હયાત તમામ બાળકોના જન્મના દાખલા

7. લાભાર્થી દીકરીના માતા-પિતાના લગ્નનું સર્ટિફિકેટ(પ્રમાણપત્ર)

8. વ્હાલી દીકરી યોજનાનું નિયત નમૂનામાં સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ કરેલું દંપતિનું સોગંદનામું

9. અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ.

Vahali dikri yojana form ક્યાંથી મેળવવું

1. ગ્રામસ્તરે સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના(ICDS) દ્વારા ચાલતી આંગણવાડી કેન્દ્ર પરથી વ્હાલી દીકરી યોજનાનું ફોર્મ વિનામૂલ્યે મળશે તથા ગ્રામ પંચાયત ખાતે Digital Gujarat Portal ની કામગીરી કરતા VCE (Village Computer Entrepreneur) પાસેથી પણ વિનામૂલ્યે મેળવી શકો છો.

2. તાલુકાસ્તરે જિલ્લા પંચાયત હસ્તક આવેલી તાલુકા “સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી(ICDS)” ની કચેરી ખાતેથી વ્હાલી દીકરી યોજનાનું ફોર્મ વિનામૂલ્યે મળશે.

3. જિલ્લા સ્તરે મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરી ખાતે વ્હાલી દીકરી યોજનાનું અરજી ફોર્મ વિનામૂલ્યે(મફત) મળશે.

Vahali Dikari Yojana form pdf

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વહાલી દીકરી યોજના ઠરાવના આધારે લાભાર્થીઓના લાભ મેળવવા સરળતા રહે તે માટે નિયત નમૂનામાં અરજીપત્રક જાહેર કરેલ છે. આ અરજી પત્રક મેળવવા સરકારની ઓફિશીયલ વેબસાઈટ WCD Gujarat પરથી વિનામૂલ્યે મેળવી શકાશે. આ ઉપરાંત Vahali Dikri Yojana 2024 Form મેળવવા નીચે આપેલા બટન પરથી Download કરી શકાશે.

Download Vhali Dikari Yojana Form

How To Online Application Vahali Dikri Yojana 2024

વ્હાલી દીકરી યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે. આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી Digital Gujarat Portal પરથી કરી શકાય છે. ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની કાર્યવાહી અલગ-અલગ સ્તરે લોકો કરતા હોય છે.  • સૌપ્રથમ જો તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારના હોય તો VCE પાસે જવું.
  • જો લાભાર્થી દીકરી શહેરી વિસ્તારની હોય તો મામલતદાર કચેરીના “તાલુકા ઓપરેટર” પાસે જવાનું રહેશે.
  • લાભાર્થીની દીકરીના પિતા અથવા માતા દ્વારા નિયત નમૂનામાં અરજી ફોર્મ ભરવાની આપવાનું રહેશે.
  • તમામ ડોક્યુમેન્‍ટ ઓરીજનલ આપવાના રહેશે.
  • ગ્રામ્ય VCE અને તાલુકા ઓપરેટર દ્વારા તમામ ડોક્યુમેન્‍ટ અને વાલી દિકરી યોજના નું ફોર્મ ચકાસણી કરશે.
  • ત્યારબાદ VCE અથવા તાલુકા ઓપરેટર દ્વારા એમના ઓફિશીયલ લોગીન દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.
  • છેલ્લે, તમને ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યાની પહોંચ આપશે, જેની નકલ સાચવીને રાખવાની રહેશે.

Vahali Dikri Yojana Helpline Number

વ્હાલી દીકરી યોજનાની વધુ માહિતી માટે સંબંધિત જિલ્લા કક્ષાએ આવેલી જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરી” ખાતેથી મેળવી શકાશે. આ ઉપરાંત તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ICDS વિભાગના કર્મચારીઓ પાસેથી તથા ગ્રામ પંચાયત ખાતેથી પણ મેળવી શકાશે.

વ્હાલી દીકરી યોજના બાબતે અન્ય માહિતી:

વ્હાલી દીકરી યોજના માહિતી બાબતે મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા અરજી કરવાની સમયમર્યાદામાં વધારો કરવામાં આવેલ છે. Vahali Dikari Yojana in Gujarat 2024 માં સુધારા ઠરાવ અન્‍વયે Covid-19 તથા લોકડાઉનને કારણે અરજી ન કરી શકનાર અરજદારો માટે આ મુદ્દતમાં વધારો કરવામાં આવેલ છે જેમાં તા- 02/08/2019 થી તા- 31/03/2020 સુધીમાં જન્મેલ દીકરીના કિસ્સામાં અરજી કરવાની સમયમર્યાદામાં 6 મહિના વધારો કરવામાં આવેલ છે. દીકરીના જન્મની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર અરજી કરવાની રહેશે.

Important Links

SubjectLinks
Official WebsiteWCD Gujarat
Application FormVahli Dikri Yojana Form Download

FAQs- કેટલાક પ્રશ્નો અને જવાબો

1. વ્હાલી દીકરી યોજના અન્‍વયે આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર રેશનકાર્ડ મુજબ કુંટુબના વડા એટલે કે દીકરીના દાદાનું કે દાદીનું ચાલે?

વ્હાલી દીકરી યોજનાના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ “દીકરીના માતા-પિતાની કુલ વાર્ષિક આવકનું પ્રમાણપત્ર માંગેલ હોવાથી સંયુક્ત રેશનકાર્ડ મુજબ દીકરીના ‘દાદા કે દાદી” ચાલે નહીં.

2. વ્હાલી દીકરી યોજનાનું સોગંદનામું માટે કોઈ નિયત નમૂના ખરો?

વ્હાલી દીકરી યોજના સોગંદનામું માટે નમૂનો અરજી ફોર્મ સાથે જ નિયત સોગંદનામું માટે આપેલ છે જેથી તેના મુજબ કરવાનું રહેશે.

3. વ્હાલી દીકરી યોજનાનું અરજી ફોર્મ ક્યાંથી મેળવવું?

આ યોજનાનું અરજી ફોર્મ આંગણવાડી કેન્દ્રમાંથી, CDPO કચેરી ખાતેથી અથવા જિલ્લા મહિલા બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરીમાંથી વિનામૂલ્યે મેળવી શકાશે.

4. શું Vahali Dikari Yojana Online Form ભરી શકાશે…?

હા, ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરથી ટૂંક સમયમાં ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે.

5. વ્હાલી દીકરી યોજનાની ઓનલાઇન કોની પાસેથી કરી શકાશે.?

Vahali Dikari Yojana Online Arji માટે ગ્રામ પંચાયત ખાતે VCE પાસેથી, તાલુકામાંથી મામલતદાર કચેરીમાંથી અથવા ATVT(જન સેવા કેન્દ્ર) માંથી ભરી શકાશે.

6. Vahali Dikari Yojana માટે અરજી કરવાની સમય મર્યાદા કેટલી છે?

આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી દીકરીના જન્મ પછી 1 વર્ષની સમય મર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે. એક વર્ષ બાદ અરજી કરનાર લાભાર્થી પાત્રતા ધરાવશે નહીં.

7. વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે આવક મર્યાદા કેટલી નક્કી કરેલી છે?

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે “દંપતિની કુલ વાર્ષિક આવક 2.00 લાખ રૂપિયાથી વધુ ના હોવી જોઈએ. આ દાખલો સક્ષમ અધિકારીશ્રીનો હોવો જોઈએ.