અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Today currunt affair

                          પ્રિય મિત્રો, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી વર્તમાન બાબતો દરરોજ સવારે આ વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. જે પોલીસ, તલાટી, બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓ માટે તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

            તેથી દરેક મિત્રને નમ્ર વિનંતી છે કે દરરોજ અમારી વેબસાઇટ www.Alertgujrat.com સર્ચ કરો.

                       DATE : 01/07/2021
01/01/2021 to 30/06/2021 નું કરંટ અફેર માટે અહીં ક્લિક કરો