અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Shikshan Sahay yojana Gujarat 2023 Apply

  શિક્ષણ સહાય યોજના ગુજરાત:  શિક્ષણ એ સમૃદ્ધ સમાજનો પાયો બનાવે છે, અને વિશ્વભરની સરકારો દરેક માટે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમર્પિત છે. ભારતમાં, ગુજરાત રાજ્યએ શિક્ષણ સહાય યોજનાના અમલીકરણ સાથે શિક્ષણને સશક્ત બનાવવાની દિશામાં પ્રશંસનીય પગલું ભર્યું છે. આ સ્વપ્નદ્રષ્ટા કાર્યક્રમ રાજ્યભરની શાળાઓમાં લાયક વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને નાણાકીય સહાય અને મૂલ્યવાન સંસાધનો આપવા માટે રચાયેલ છે.ગુજરાતની શિક્ષણ સહાય યોજના શું છે

ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા રાજ્યમાં બાંધકામ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા જરૂરિયાતમંદ બાંધકામ શ્રમિકોના બાળકોને શૈક્ષણિક સહાય પૂરી પાડવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમણે ઉચ્ચ અભ્યાસ અને શિક્ષણમાં પ્રગતિ કરી છે, જેથી તેમનું બાળક પણ ડોક્ટર, એન્જિનિયર બને.


વર્ગ 1 થી 5 = 1800 રૂપિયા

વર્ગ 6 થી 8 = 2400 રૂપિયા

ધોરણ 9 થી 10 8000 રૂપિયા

ધોરણ: 11, 12 = રૂ. 10,000

વર્ગ 12 પછી 22,000

નિયત અરજી ફોર્મમાં શૈક્ષણિક સહાય માટે પ્રવેશ લેવાની તારીખ/સત્ર શરૂ થયાની તારીખથી 90 દિવસ.


શિક્ષણ સહાય શિક્ષણ સહાય યોજના ગુજરાત નિયમો

 • યોજનાનો લાભ લેવા માટે, બાંધકામ કામદારે નિયત ફોર્મેટમાં અને નિર્દિષ્ટ સમય મર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે. દરેક શૈક્ષણિક વર્ષમાં પ્રવેશના ત્રણ મહિનાની અંદર અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે.
 • સહાયક દસ્તાવેજો, જેમ કે શૈક્ષણિક સંસ્થાના આચાર્યનું પ્રમાણપત્ર અથવા એડમિટ કાર્ડ, પ્રવેશની ચકાસણી માટે અરજી સાથે સબમિટ કરવાના રહેશે.
 • હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ માટે, સંબંધિત હોસ્ટેલના રેક્ટર/વોર્ડન અથવા સંસ્થાના અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા સહી કરેલું પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે.
 • આ શૈક્ષણિક સહાય બાંધકામ કામદારોના પુત્રો/પુત્રીઓ અને પત્નીઓને જ આપવામાં આવશે (30 વર્ષની વય મર્યાદા સાથે) જેમણે સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ/શાળાઓ/કોલેજોમાં પ્રવેશ લીધો છે.
 • બાંધકામ કામદાર અને જીવનસાથીના માત્ર બે આશ્રિત બાળકો (30 વર્ષની વય મર્યાદા સાથે) આ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર હશે.
 • સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓ/કોલેજોમાં બાહ્ય વિદ્યાર્થીઓ તરીકે અભ્યાસ કરતા બાંધકામ કામદારોના બાળકો પણ હાલના ધોરણોને અનુસરીને શૈક્ષણિક સહાય માટે પાત્ર બનશે.
 • વધુમાં, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઓપન સ્કૂલિંગમાં નોંધાયેલા બાંધકામ કામદારોના બાળકો શૈક્ષણિક સહાય માટે પાત્ર છે.
 • જો કોઈ વિદ્યાર્થી શૈક્ષણિક વર્ષ/સેમેસ્ટરમાં એકવાર નાપાસ થાય છે, તો તેઓ સમાન ધોરણ/વર્ગ માટે આવતા વર્ષ/સેમેસ્ટર માટે આ સહાયનો લાભ લઈ શકે છે. જો કે, આ સહાય માત્ર એક અજમાયશ સુધી મર્યાદિત રહેશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી એ જ ધોરણ/વર્ગમાં બીજી વાર નાપાસ થાય, તો તેઓ તે ધોરણ/વર્ગ માટે વધુ નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર રહેશે નહીં.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

ગુજરાતીમાં વાંચો :  જુઓ

ઓનલાઈન અરજી કરો :  જુઓ


શિક્ષણ સહાય યોજનાના જરૂરી દસ્તાવેજો

 • વિદ્યાર્થીના ચાલુ અભ્યાસક્રમનું બોનાફાઇડ પ્રમાણપત્ર
 • આધાર કાર્ડ
 • બેંક પાસબુક અથવા રદ થયેલ ચેક
 • વિદ્યાર્થી છેલ્લા વર્ષનું પરિણામ
 • શાળા કે કોલેજમાં ભરેલી ફીની રસીદ
 • જો 5000 કે તેથી વધુની સહાયતા હોય તો એફિડેવિટ અને સંબંધિત શીટ ભરવાની રહેશે.